Urząd Miasta Wrocław

Urząd Miejski Wrocławia – COM I przy ul. G. Zapolskiej


Przeładuj
regulamin

UE: Składanie wniosku o wydanie Dowodu Osobistego


Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,
  2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi,
  3. moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
  4. podanie danych jest dobrowolne,
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze oraz ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Pana Sebastiana Sobeckiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@um.wroc.pl lub pod numerem telefonu + 48 717 77 77 24 oraz pisemnie pod adresem ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.