Urząd Miasta Wrocław

Urząd Miejski Wrocławia – COM I przy ul. G. Zapolskiej

Urząd Miejski Wrocławia – Internetowa rezerwacja wizyt

UWAGA! Proszę zapoznać się z treścią instrukcji.

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią kategorię spraw z GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYTY.

Po dokonaniu wyboru zostanie otwarte nowe okno, w którym należy postępować zgodnie z instrukcją tj.:

- zapoznać się z treścią regulaminu, dokonać jego akceptacji (brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu),
- z kalendarza dokonać wyboru miesiąca oraz dnia wizyty wraz z określeniem godziny spotkania (maksymalnie 14 dni do przodu).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „UMÓW WIZYTĘ” wyświetli się potwierdzenie Państwa rezerwacji, a na podany adres e-mail dodatkowo, zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty (konieczne okazanie potwierdzenia w Urzędzie).


Aby zrealizować wizytę umówioną internetowo należy:
  1. W dniu umówionej wizyty stawić się w wybranej wcześniej placówce urzędu 5 minut przed umówioną godziną
    Nie stawienie się na umówioną godzinę spowoduje anulowanie rezerwacji.
  2. OBOWIĄZKOWO (!) zabrać ze sobą potwierdzenie umówionej wizyty w postaci papierowego wydruku lub elektronicznego poświadczenia w urządzeniu mobilnym.
  3. Zgłosić się do osoby kontrolującej wejście do budynku (Strażnik Miejski bądź pracownik Urzędu Miejskiego Wrocławia) w celu oznajmienia swojego przybycia.
  4. Udać się do wskazanego okienka w celu realizacji wizyty

Przed wizytą w urzędzie prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty do zrealizowania Państwa wniosku https://bip.um.wroc.pl/sprawy-do-zalatwienia/szukaj.
Przypominamy, że kasy w Urzędzie są nieczynne. Obecnie istnieje jedynie możliwość realizowania płatności za czynności ws. rejestracji pojazdów za pomocą kart płatniczych, w pozostałych sprawach należy zgłosić się z potwierdzeniem płatności za czynność urzędową.
W trakcie wizyty w UM Wrocławia należy OBOWIĄZKOWO posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos. Należy również przestrzegać zasady zachowania dystansu między klientami.Upraszamy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Urzędu oraz Strażników Miejskich.

GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYTY